Nives Špehar

Prenizke cene lepotnih storitev prinašajo številne negativne posledice tako za salon kot za njegove stranke. Mnogi saloni tekmujejo s cenami, popusti in nepremišljenimi promocijami, da bi pritegnili stranke. Zakaj je to nespametno? Zakaj je pomembno vlagati v visokokakovostne izdelke, v usposabljanje zaposlenih in tudi kako to vpliva na zagotavljanje zadovoljstva in varnosti strank? Na seznamu je še precej drugih razlogov, ki ne govorijo v prid nizkim cenam.

Določanje prave cene za specializirane lepotne tretmaje je bistvenega pomena tako za lastnike salonov kot za stranke. Lastniki salonov morajo določiti cene, ki odražajo čas, znanje in sredstva, potrebne za zagotavljanje kakovostnih kozmetičnih storitev in kritje stroškov poslovanja. 

Strankam lahko poznavanje morebitnih tveganj, povezanih z nizkocenovnimi lepotnimi tretmaji, pomaga pri sprejemanju ozaveščenih odločitev o salonih, ki jih obiščejo, in storitvah, za katere se odločijo. Zato je pomen ustrezne cene za specializirane lepotne tretmaje obojestransko koristen vidik tako za lastnike salonov kot za stranke.

Kako prepoznati kvalitetno storitev?

Obstaja več indikatorjev, ki lahko nakazujejo, da nekdo ponuja kakovostno storitev. Navajam nekaj primerov:

Doslednost: zagotavljanje dosledno visoke ravni storitev v daljšem časovnem obdobju kaže na zavezanost kakovosti.

Pozornost na podrobnosti: Osredotočanje na podrobnosti in zagotavljanje, da so vsi vidiki storitve pravilno izvedeni, kaže na poudarek na kakovosti.

Odzivnost: odzivnost na potrebe in pomisleke strank ter njihovo pravočasno in strokovno obravnavanje kaže na predanost zadovoljstvu strank in kakovostni storitvi.

Strokovno znanje: Izkazovanje visoke ravni strokovnega znanja na področju storitev ter spremljanje trendov in najboljših praks v panogi lahko nakazujejo, da je ponujena storitev visoke kakovosti.

Povratne informacije strank: Pozitivne povratne informacije strank, kot so pričevanja ali spletne ocene, lahko kažejo, da je ponujena storitev visoke kakovosti in izpolnjuje ali presega pričakovanja strank.

Uporaba visokokakovostnih izdelkov in pripomočkov: uporaba visokokakovostnih izdelkov in pripomočkov, ki so primerna za opravljeno storitev, običajno nakazuje, da je salon zavezan zagotavljanju visokokakovostnega dela.

ZAKAJ REČI NE NIZKIM CENAM?

 1. Manjši zaslužek in zamujene priložnosti za rast: Nizka cena lepotnih tretmajev ima več negativnih vplivov na zaslužek in možnosti rasti salona. Pristop nizkih cen lahko povzroči zamujene priložnosti za vlaganje v širitev poslovanja, trženje in razvoj zaposlenih. Salon zato nima ustreznih sredstev za nadgradnjo svoje opreme, obiskovanje izobraževanj in konferenc ter raziskovanje novih izdelkov in storitev, kar lahko vpliva na sposobnost salona, da ostane konkurenčen in zagotavlja visoko kakovostne storitve. Poleg tega lahko nizke cene tudi odvrnejo osebje od pripravljenosti vlagati v svoj osebni razvoj, kar vodi v pomanjkanje spretnosti in znanja v industriji.
 2. (Ne)Usposobljeni strokovnjaki: Drugi dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je zahteva, da takšne specializirane tretmaje izvajajo usposobljeni strokovnjaki – ti so se specializirali za npr. podaljševanje trepalnic, laminacija obrvi in lash lift. In če bomo v salonu zaračunavali nizke cene, lahko ravno to odvrne neko izkušeno in usposobljeno osebo, da bi delala v našem salonu – posledično potem te tretmaje izvajajo neusposobljeni ali neizkušeni posamezniki, kar lahko povzroči slabše rezultate in celo povzroči škodo strankam.
 3. Zadržki glede varnosti: Tretji razlog za ponoven razmislek o nizkih cenah specializiranih lepotnih tretmajev je, da se stranke morda ne zavedajo vseh možnih tveganj, povezanih s poceni storitvami. Specializirani tretmaji, kot so podaljševanje trepalnic, laminacija obrvi in vihanjetrepalnic, vključujejo uporabo kemikalij in ostrih orodij v neposredni bližini oči. Te storitve zahtevajo natančno upoštevanje varnostnih protokolov, da preprečimo škodo strankam. 
  Nadalje lahko nizke cene privedejo do ukrepov za zmanjševanje stroškov, kot je uporaba izdelkov nižje kakovosti, neupoštevanje varnostnih protokolov ali uporaba neusposobljenega osebja, kar lahko predstavlja veliko tveganje za zdravje in varnost strank. 
  Primer: primer učenje laminacije na YT, geliranja nohtov, upravljanja z električno pilo…
  S ponudbo storitev po nižjih cenah lahko saloni privabijo večje število strank, ki se ne zavedajo tveganj, in ki dajejo prednost ceni pred kakovostjo, kar vodi do večjega tveganja nezadovoljstva, negativnih ocen ali celo pravnih postopkov.
 4. Čas trajanja postopka: Dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je, da so specializirani tretmaji, kot so podaljševanje trepalnic, laminacija obrvi, vihanje trepalnic, podaljševanje nohtov lahko zelo zamudni in od izvajalke storitve zahtevajo veliko časa. Če takšno storitev zaračunavamo premalo, ne nadomestimo porabljenega časa in truda, kar lahko privede do hitre ali nepopolne storitve, to pa povzroči slabe rezultate za stranke.
  HITROST NI VSE!!! Običajno gre hitrost na račun izvedbe. Ponovimo: za nov set trepalnic potrebujemo od 2 do 2 uri in pol, za refil pa uro in pol. Toliko potrebuje tudi najbolj izkušena lash stilistka! Tudi izdelki sami po sebi potrebujejo določen čas, da delujejo – npr. losjoni pri vihanju trepalnic oz. laminaciji obrvi, sušenje pod lučko ipd. O posledicah hitenja pri delu podaljševanja trepalnic sem pisala tukaj.
 5. Visokokakovostni izdelki in oprema: Upoštevati je treba, da specializirani tretmaji, kot so podaljševanje trepalnic, laminacija obrvi in lift trepalnic, zahtevajo uporabo visokokakovostnih izdelkov, pa tudi opreme. Z določanjem nizkih cen za te storitve morda ne bomo pokrili stroškov, kar bo privedlo do uporabe nizkokakovostnih izdelkov in opreme, s čimer lahko povzročimo škodo strankam ali pa nam prinesejo nezadovoljive rezultate.
 6. Ugled in podoba blagovne znamke salona: zaračunavanje nizkih cen za specializirane tretmaje prav tako lahko negativno vpliva na ugled in podobo blagovne znamke salona – NA VAŠE IME. Ko salon zaračunava nižje cene za takšne tretmaje, lahko stranke menijo, da so storitve slabše kakovosti ali pa nizke cene povezujejo s pomanjkanjem spretnosti ali strokovnega znanja osebja salona. Takšno dojemanje lahko privede do izgube zaupanja v salon, posledično do zmanjšanja števila strank in okrnjenega ugleda salona.
 7. Nelojalno nižanje cen v industriji: določanje in zaračunavanje nizkih cen spodkopava standardne cene v panogi, kar ima negativne posledice za druge salone in strokovnjake. Tak pristop lahko sproži cenovno vojno med saloni, kjer potem tekmujejo izključno s ceno, namesto s kakovostjo storitve, kar vodi v razvrednotenje poklica kot celote. 
  Primer iz prakse: na tečajih učim “Ne postavljaj nizke cene samo zato, ker si nova na trgu. Za tabo pride še kakšna, ki bo spet dala iz istega razloga ceno malo manj…kje bomo končali?”
 8. Specialne storitve zahtevajo specializirana znanja: storitve, kot so podaljševanje trepalnic, laminacija obrvi in lash lift, zahtevajo specializirano strokovno znanje in spretnosti, ki v lepotni industriji niso običajne. Zaradi tega stilistke, ki opravljate te storitve, porabite veliko časa, energije in denarja za svoje usposabljanje in nadaljne dodatno izobraževanje. Vrednost posebnih veščin in znanja potrebnih za zagotavljanje teh specializiranih storitev na visoki ravni, se odraža v višjih cenah zaračunanih zanje.
  Primer iz prakse: Kako cena tečaja, ki si ga vplačala, vpliva na ceno tvoje storitve? Zakaj privarčevati pri tečaju 200 €, če jih lahko zaslužiš v dveh, treh dneh, da jih povrneš, nato pa dražje zaračunavaš svojo storitev?
 9. Zaznana vrednost salona: Če zaračunavamo več za specializirane storitve, lahko povečamo ugled in s tem zaznano vrednost salona. Stranke višje cene povezujejo z višjo kakovostjo, strokovnostjo in strokovnim znanjem, kar vodi v občutek ekskluzivnosti in prestiža. Posledica tega je običajno povečano povpraševanje po storitvah salona in bolj zveste (redne) stranke, kar vpliva napovečanje dobička in izboljšanje donosnosti naložbe salona in njegovih zaposlenih.

Če povzamem, specializirani lepotni tretmaji pogosto veljajo za luksuz in ne za nujnost, ponujanje nizkih cen za takšne storitve pa lahko privede do različnih negativnih rezultatov. To lahko vključuje povečano tveganje za stranke zaradi pomanjkanja varnostnih ukrepov, škodo ugledu salona in zamujene priložnosti za rast in razvoj. Za lastnike salonov je ključnega pomena, da določijo poštene cene, ki ustrezno nadomestijo čas, spretnosti in strokovno znanje, potrebne za zagotavljanje kakovostnih lepotnih storitev, hkrati pa zagotavljajo varnost in zadovoljstvo svojih strank.

Želim ti veliko veselja ob delu in zaslužek s katerim boš lahko razvijala sebe in svoj salon.
Nives

Vse zgoraj zapisano lahko poslušaš tudi v spodnjem videu, ki je objavljen na instagram profilu nives.spehar.